• سعادت آباد،میدان کتاب،خیابان ایثارگران شمالی،خیابان امامزاده داوود،پارک سمیه،مرکز کوثر،طبقه دوم
 • 021_22094780 , 021-22116365
 • 09306055990
 • salamatafarin@gmail.com
 • دنبال کنید:
کارگاه آموزشی ازدواج آگاهانه آگاهی های شناختی پیش از ازدواج

کارگاه آموزشی ازدواج آگاهانه آگاهی های شناختی پیش از ازدواج

 • ۵ شنبه ۹ اسفند97
 • ۱۰ الی ۱۲
 • موسسه سلامت آفرینان
من عصبانی نیستم؟

من عصبانی نیستم؟

 • پنجشنبه 21 آذرماه
 • ۱۱ الی ۱۳
 • موسسه سلامت آفرینان
باما شخصیت شناس شو

باما شخصیت شناس شو

 • پنجشنبه 21 آذرماه
 • 13الی 15
 • موسسه سلامت آفرینان
کارگاه آموزشی آنلاین وضعیت آخر(خود مراقبتی در شرایط بحران بیماری کرونا)

کارگاه آموزشی آنلاین وضعیت آخر(خود مراقبتی در شرایط بحران بیماری کرونا)

 • پنجشنبه 21 فروردین ماه
 • 17 الی 19
 • موسسه سلامت آفرینان
کارگاه آموزشی آنلاین ( بحران کرونا زیرسقف خانه ها)

کارگاه آموزشی آنلاین ( بحران کرونا زیرسقف خانه ها)

 • دوشنبه یکم اردیبهشت ماه
 • 16 ای 18
 • موسسه سلامت آفرینان
کارگاه آموزشی آنلاین ( آدم های سمی)

کارگاه آموزشی آنلاین ( آدم های سمی)

 • چهارشنبه سوم اردیبشت ماه
 • 17 الی 19
 • موسسه سلامت آفرینان
نه، به افسردگی کودکان در دوران قرنطینه

نه، به افسردگی کودکان در دوران قرنطینه

 • 7، 8، 14 و 15 اردیبشت ماه
 • 14 الی 16
 • موسسه سلامت آفرینان
کارگاه آموزشی آنلاین ( رازهای زندگی عاشقانه)

کارگاه آموزشی آنلاین ( رازهای زندگی عاشقانه)

 • پنجشنبه 18 اردیبهشت ماه
 • 15 الی 17
 • موسسه سلامت آفرینان
کارگاه آموزشی آنلاین ( شناخت، فراشناخت و توجه)

کارگاه آموزشی آنلاین ( شناخت، فراشناخت و توجه)

 • دوشنبه بیست و دوم اردیبشت ماه
 • 15 الی 17
 • موسسه سلامت آفرینان
کارگاه( آشنایی با انواع اختلالات جنسی)

کارگاه( آشنایی با انواع اختلالات جنسی)

 • پنجشنبه 25 اردیبشت ماه
 • 15 الی 17
 • موسسه سلامت آفرینان
کارگاه آنلاین ( هنر خوب زیستن)

کارگاه آنلاین ( هنر خوب زیستن)

 • دوشنبه 16 تیرماه
 • 20:30
 • موسسه سلامت آفرینان
جلسه معارفه دپارتمان توانبخشی شناختی

جلسه معارفه دپارتمان توانبخشی شناختی

 • 99/8/8
 • 15 الی 17
 • موسسه سلامت آفرینان
لایو اینستاگرامی

لایو اینستاگرامی

 • 99/9/20
 • 20
 • موسسه سلامت آفرینان
همایش بزرگ کسب و کار کودک

همایش بزرگ کسب و کار کودک

 • 99/9/19
 • 18 الی 19:30
 • موسسه سلامت آفرینان