• سعادت آباد،میدان کتاب،خیابان ایثارگران شمالی،خیابان امامزاده داوود،پارک سمیه،مرکز کوثر،طبقه دوم
  • 021_22094780 , 021-22116365
  • 09306055990
  • salamatafarin@gmail.com
  • دنبال کنید:

درونگرا_برونگرا

درونگرا_برونگرا

 

 

مقدمه

می توانیم درونگرایی و برونگرایی را دوسر یک طیف قرار دهیم. هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند و هیچ کدام مزیتی بر دیگری ندارد.

به طور کلی برونگرایی و درونگرایی به این امر اشاره دارد که فرد انرژی خود را از کجا می گیرید.

 

درونگرا و برونگرا کیست؟

درونگرا: توجه، علایق و دغدغه های فرد به احساسات و افکار دنیای درونی او مربوط است.

برونگرا: توجه، علایق و دغدغه های فرد به احساسات و افکار دنیای بیرونی فرد مربوط است.

 

ویژگی های افراد برونگرا و درونگرا کدام است؟

درونگرا:

_ زندگی ذهنی برایشان جذابیت بالایی دارد

_ از خلوت کردن با خودش انرژی می گیرد

_ در کارهای فردی بهترند

_ کم حرف

_ اهل ایده

_ خودآگاه

_ متفکر

برونگرا:

_ در گارهای گروهی بهترند

_ دارای اعتماد به نفس بالا

_ اجتماعی

_ هیجانی

_ فعال

_ ریسک پذیر

_ پر حرف

 

موقعیت های شغلی مناسب

درونگرا:

_ طراح

_ ویراستار

_ محقق

_ مترجم

_ نویسنده

_ راننده

برونگرا:

_ مدیر فروش

_ فروشنده

_ مسئول روابط عمومی

_ مهماندار

_ مسئول پذیرش

_ آتش نشان

 

موقعیت شغلی و زندگی ما تابع درونگرایی و برونگرایی ما نیست

هر کدام از این ویژگی ها نقاط قوت خود را دارند و میان این دو صفت نمی توانیم یکی را به دیگری ترجیح دهیم.